شما قضاوت کنید

سال اول دانشگاه بود. جلوی درب دانشگاه امام صادق (ع) منتظر کسی بودم که ناگهان درگیری شدیدی بین سه مرد جوان از یک طرف با یک مرد میانسال رخ داد. مرد را در کنار خودرویی گیر انداخته و زیر مشت و لگد گرفته بودند. در حالی که وی را می زدند یکی شان بلند صدا می زد ... با خواهر من این کار را کردی!!  فضا طوری بود که گویی وی به ناموس یکی از آنها تعرض کرده است. دقیقه ای بعد سه موتور سوار آن سوی بلوار ظاهر شدند و افراد درگیر به سمت آنها رفته و صحنه را ترک کردند.

در این هنگام مرد میانسال کتک خورده از زمین بلند شد و تماشاچیان دعوا را مورد خطاب و عتاب قرار داد و گفت: آی مردم تمام پولم را بردند! تمام زندگی ام را بردند! دعوای ناموسی دروغ بود! آنها دزد بودند.

×××

چند روز پیش هنگام رانندگی به رادیوی ماشین گوش می کردم. رادیو روی موج رادیو ایران بود. سردار ساجدی نیا میهمان تلفنی برنامه ای بود که مشغول بررسی علل رشد جرم و جنایت و نحوه برخورد رسانه ها با آن بود. سردار در بخشی از صحبت های خود به حادثه میدان کاج اشاره کرد و با دفاع از عملکرد پلیس گفت: پلیس به موقع در صحنه حاضر شده بود اما قاتل برای اینکه مردم دخالت نکنند عنوان کرده بود که درگیری ناموسی است. آقای مجری شما قضاوت کنید اگر پلیس با وی برخورد می کرد نگاه مردم به پلیس چگونه می شد؟! نمی گفتند پلیس با کسی که از ناموسش دفاع می کرده برخورد کرده؟!

×××

حالا شما قضاوت کنید ...

/ 1 نظر / 16 بازدید
مسعود

سلام یافتن یک هم دانشگاهی مخصوصا از نسل اول دانشگاه و ارتباط با ایشان بسیار شعف انگیز است و آشنا با درد بچه های علوم سیاسی دانشگاه که همواره با هجمه سنگین دیگر رشته ها همراهیم شاید موفقیتشان مرهم دردی باشد. با مطلب " شطرنج سرعتی ترکیه در معادلات سیاسی " به روزم . آیا دستگاه دیپلماسی ما با سونامی تغییرات و موازی کاری برخی از اشخاص می تواند در مقابل ترکیه کمر راست کند و از این که ترکیه الگو قابل اتکا منطقه شود جلوگیری کند؟ امیدوارم نظر بدهید. و اگر نصیحت و ذکر تجربه داشتید با جان و دل پذیرا هستم التماس دعا