سفرنامک های کابل (1)

یکی از معارفی! که در دوره حضور برادران و خواهران افغان در ایران به آنها انتقال دادیم فن

آرایشگری! بود...

تو کابل یه "سرک" ( همان خیابان خودمان) به این آرایشگاهها اختصاص داشت که

آرایشگرهاش دیپلمشون رو از ایران گرفته بودند ...

 


/ 2 نظر / 55 بازدید
م.مسیحا

چند وقت پیش بود که بی بی سی فارسی یه گزارشی از کابل نشون می داد از نمونه های بارز پیشرفت فرهنگی مردم افغانستان اینه که خیلی از دختران و زنان افغانستان پیش از حضور در جامعه روزانه به آرایشگاها مراجعه می کنند و البته تحلیل گر برنامه هم مثل همیشه یه صحبت بلند و بالا رو ابن موضوع کرد که این نشون دهنده اعتراض زنان به وضع اجتماعی پیشینشونه حالا با توجه به این که مدرکشون رو هم از ایران گرفتند به طریق اولی نشان دهنده ی وضع زنان ایرانیه چه می کنیم ما!!؟؟[لبخند]