سفرنامک های کابل (2) ؛ باغ خانواده شیراز و یادی از باغ بابر کابل

از جمله آن آدم هایی هستم که باید انقلابی در من بوجود آید تا همت کنم چیزی بنویسم. حتی اگر قرار باشد کوتاه باشد!

خواندن خبر ممنوعیت ورود افراد مجرد به باغ خانواده شیراز (+) باعث شد دستم برای نوشتن پست جدید وبلاگ ام به دکمه های کیبورد را لمس کند!

در کابل به دلیل فقر مشهود و عدم وجود زیرساخت های لازم، از قدیم الایام تنه درختان گرمابخش منزل افغان ها بوده است.

به ندرت می توانید درختی در کوچه و خیابان های کابل پیدا کنید.

ما هر چه چشم دواندیم ندیدیم مگر در پشت دیوار سفارت خانه های خارجی مستقر در کابل و البته در باغ بابر...

باغی است بسیار زیبا که البته مورد سنگدلی طالبان قرار گرفته و درختان قدیمی ترش معدنی است از آثار تیتر و ترکش طالب ها و مبارزان افغان...

تفرج گاهی مناسب است برای کابلی ها !

اما به مانند باغ خانواده شیراز برای مجردها ممنوعیت ورود دارد. البته فقط چهارشنبه ها !

 

/ 0 نظر / 77 بازدید