سفرنامک های کابل (1)
ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢۳  

یکی از معارفی! که در دوره حضور برادران و خواهران افغان در ایران به آنها انتقال دادیم فن

آرایشگری! بود...

تو کابل یه "سرک" ( همان خیابان خودمان) به این آرایشگاهها اختصاص داشت که

آرایشگرهاش دیپلمشون رو از ایران گرفته بودند ...

 کلمات کلیدی: سفرنامه کابل ،مجید رفیعی