خاطره خانم کاظمی و خاندان معظم شمیرانی !
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢۸  

خانم کاظمی معلم کلاس سوم دبستان مان که همیشه چهره اش با یه بینی دراز و قد کوتاهش تو ذهنم تداعی می شه بعضی وقت ها با کتاب می زد توی سر بچه تنبل های کلاس و می گفت: " بدبخت! اگر درس نخونی آخرش یه بچه بالاشهری می ره یه کارخونه می زنه با پول باباش و تو اونوقت می ری مجبور می شی بری براش حمالی کنی" !

چند وقت قبل یکی از دوستان مایه دار ما با تفاخر خاصی تو کارت عروسیش نوشته بود :به مجلس ما که از "خاندان های معظم شمیران" هستیم تشریف بیاورید!

حالا همین رفیق مایه دار معظم شمیرانی که از حال و روز این روزهای من باخبر شده "تعارف شمیرانی" زده که اگر مشکل دفتر داری یه جا بگیرم بیای توش کار کنی!

ناخودآگاه یاد حرف های خانم کاظمی افتادم!


کلمات کلیدی: شمیران ،مجید رفیعی